Du visar för närvarande HMK-nyheter

HMK-nyheter

HMK Digital grundkarta. Handboken har kompletterats med en tabell i avsnitt 3.6 som sammanfattande beskriver hur teman, avseende fastighetsförhållanden, redovisas i grundkartan.

Ny HMK-utbildning. ”HMK: Detaljmätning med GNSS”

HMK Ordlista är uppdaterad. Det finns en ny version av HMK Ordlista från april 2022 med tillägg och ändringar från de senaste uppdaterade HMK handböckerna.

Läs mer här