Du visar för närvarande Hexagon lanserar Leica BLK2FLY för autonom inomhus skanning

Hexagon lanserar Leica BLK2FLY för autonom inomhus skanning

3D-skanning av byggnaders exteriörer och interiörer är nödvändigt för att skapa kompletta digitala tvillingar. BLK2FLY:s nya inomhusskanningsfunktion utökar användarnas möjligheter att göra detta. Hexagon förbättrade det autonoma UAV-skanningssystemet för att möjliggöra säker, effektiv inomhusnavigering och fångst. Denna förmåga utökar också BLK2FLY:s förmåga att fånga olika miljöer utomhus.

BLK2FLY kan skanna i områden utan GNSS-tillgänglighet, vilket öppnar verklighetsfångstmöjligheter i nya miljöer och med nya applikationer, inklusive farliga inomhusområden som t.ex. kärnkraftverk. Ökad prestanda hos det autonoma navigationssystemet ökar sensorns positionering, vilket gör det möjligt att undvika hinder i mer trånga utrymmen. Den här nya kapaciteten bygger på framsteg till Hexagons visuella SLAM-system, vilket ger sfärisk bild i realtid som förbättrar BLK2FLY:s räckvidd till en radie på 1,5 meter.

Läs mer här