Geodesi för Norrbotniabanan

Geodesi för Norrbotniabanan

Snart påbörjar Trafikverket några av de större entreprenaderna för Norrbotniabanans sträcka, Umeå-Dåva. Nu kommer Trafikverket ut med information om de krav som projektet ställer på GNSS-utrustningen.

Läs mer här