Fel på höjderna

Fel på höjderna

Flera användare har under senaste månaden upplevt fel på höjdangivelser från sina GNSS-system. SWEPOS uppger att de inte vet hur felen uppstår, men att de utreder problemet.

Läs mer här