Du visar för närvarande En portabel markradar som detekterar ledningar under mark i realtid

En portabel markradar som detekterar ledningar under mark i realtid

StreamC har flera intressanta användningsområden, bland annat vid kartläggning av ledningsnätet när gamla industriområden ska bebyggas. Där är vatten- och avloppsledningar ofta ofullständigt dokumenterade, eller så saknas dokumentation helt. Den kan också användas för att kartlägga fibernät. Den snabba utbyggnaden har i många fall genomförts av entreprenörer som inte haft tillräcklig kunskap om kraven på hur ledningarna ska dokumenteras.

Läs mer här