Du visar för närvarande Drönarskanning används för visualisering av avloppsreningsverk

Drönarskanning används för visualisering av avloppsreningsverk

Projektets första fas är nu igång där process- och layoutarbete samt projektering inför markberedningsarbetet pågår. För att få bättre överblick över området och förenkla samverkan mellan alla inblandade har Serneke gjort en drönaskanning och SkyView används som ett av visualiseringsverktygen i projektet.

Läs mer här