Du visar för närvarande Branschorganisation för mätningsteknik startad

Branschorganisation för mätningsteknik startad

Mätningsteknik – ny intressentgrupp hos BIM Alliance.

Intressentgruppen för mätningsteknik har startats för att jobba med mätningstekniska frågor i bygg- och anläggningsbranschen och för att mätningstekniken ska bidra till en kvalitativ, effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer här