Du visar för närvarande Boverket får nytt regeringsuppdrag för att bl.a. utreda BIM

Boverket får nytt regeringsuppdrag för att bl.a. utreda BIM

Boverket ska utreda förutsättningarna samt Boverkets roll och ansvar för att etablera
en nationell lösning för utbyte av information som rör byggnader under
projektering, uppförande och förvaltning, s.k. byggnadsinformationsmodellering (BIM),

Läs mer här