Du visar för närvarande Banedanmarks digitala projekt omdanar järnvägsmätningen

Banedanmarks digitala projekt omdanar järnvägsmätningen

Banedanmark, som ansvarar för underhåll och drift av Danmarks järnvägsnät, berättar på sin hemsida hur företaget har implementerat en ny teknik för att digitalisera uppmätningen av järnvägar. Med hjälp av LiDAR-tekniken, en metod som från början utvecklades för flygburna mätningar, har Banedanmark utrustat särskilda arbetsfordon med digitala laserscanners.

Läs mer här