Du visar för närvarande Banbrytande funktioner genom GNSS-systemet Trimble R12i

Banbrytande funktioner genom GNSS-systemet Trimble R12i

  • Trimble ProPoint GNSS Technology, en teknologi som ger en oöverträffad GNSS-prestanda, under svåra GNSS-förhållanden, som inne under träd eller vid höga byggnader. Trimble ProPoint har Trimbles banbrytande signalhantering, som beräknar positioner via sina 672 kanaler och ger ett förbättrat skydd mot störningar och ”multipath” signaler. Trimble ProPoint har stöd för alla tillgängliga och framtida GNSS-signaler.
  • Trimble TIP TILT teknologi, är en IMU-baserad lutningskompensator som både är kalibreringsfri och immun mot magnetiskstörning.
  • Med Trimble ”TIP” kan du fokusera på stångspetsens läge utan att behöva kontrollera nivelleringen av stången. TIP ger dig möjlighet att mäta in punkter på platser som tidigare var utmanande, som t ex på kanten av öppna schakt och utan att äventyra din personliga säkerhet.

Läs mer här