Du visar för närvarande Automatiserade nybyggnadskartor i Värmdö

Automatiserade nybyggnadskartor i Värmdö

Värmdö kommun har tagit fram automatiserade nybyggnadskartor baserat på digital detaljplaneinformation.

– Så vitt jag vet är vi först i landet med att automatisera framtagningen av nybyggnadskartorna, vilket inkluderar information som till exempel VA och planbestämmelser. Detta kan vi göra tack vare att vi har digitaliserat detaljplanerna till hög kvalitet, säger Malin Sträng, kart- och GIS-chef i Värmdö i en nyhet på Värmdö kommuns hemsida. Malin är även styrelseledamot i Geoforum Sverige.

Läs mer här