Ännu hårdare tryck i anläggnings-branschen

Ännu hårdare tryck i anläggnings-branschen

Samtidigt som Sverige i stort lämnar högkonjunkturen ökar trycket för de som är verksamma inom anläggningsbyggnad. Ganska mycket också. Det framgår av den senaste konjunkturrapporten från Sveriges Byggindustrier.

Läs mer här