Du visar för närvarande Adtollo släpper Topocad 22

Adtollo släpper Topocad 22

Versionen bjuder på flera nyheter:

  • Ny licenshantering för att själv kunna hantera sina licenser och moduler
  • Uppgraderad modul för att skapa detaljplaner
  • Möjlighet att importera/exportera nyckelring, bra att ha med till en ny dator
  • Flera nyheter inom lagerhantering, som möjlighet att ange transparens på lager och på externa referenser samt att frysa lager i externa referenser
  • Makron har fått en uppdatering och nu är det möjligt att skapa makron från ett aktivt kommando. Det betyder bland annat att det går att skapa makron från kommandona skapa begränsningspolygon, polygon, punkt, linje, text, offset, buffert, byggnadssymbol, solid samt flytta, ange attribut, svep (solid), fyll area, sätt in symbol och slå ihop ytor

Läs mer här