Du visar för närvarande 100 år av innovation i Heerbrugg

100 år av innovation i Heerbrugg

Företaget ”Heinrich Wild, Werkstätte für Feinmechanik und Optik” grundades i Heerbrugg, Schweiz, den 26 april 1921. Under decennierna utvecklades detta företag till det världsberömda Leica Geosystems AG, en väsentlig komponent i Hexagon-teknologigruppen. Grundaren och mästerinnovatören Heinrich Wild revolutionerade mätning med mindre, mer praktiska, men ändå mer exakta instrument.

Heerbrugg har upprepade gånger varit källan till stora innovationer, såsom den första optoelektroniska avståndsmätaren 1968; den första elektroniska teodoliten med digital datainspelning 1977; det första mätsystemet baserat på GPS-signaler 1984; den första digitala nivån 1990; den första handhållna laseravståndsmätaren 1993; den första luftburna digitala bildsensorn år 2000; och den minsta, lättaste och mest användarvänliga laserskannern 2019.

Vad var framgångsreceptet i denna hundraåriga historia av innovation?

Läs mer här