Säljes; Trimble S7 och Trimble Gps R8 med mycket utrustning

Trimble S7 2 sekundare Robotic, DR plus, Trimble vision, FineL serienummer: 37320416 kalibrerad och service senast 220315
Handdator TSC7

Gps R8s serienummer: 5820R91174
1 st miniprisma
1 st aktivt prisma
2 st stänger med hållare för handdator
3 batterier till totalstationen
3 batterier till handdator

Laddare (laddar både batterier till gps:en samt totalstationen)
1 st laddare till handdator
1 st stativ totalstation

 

Anders Änst

Telefon: +46 70 281 01 49

Mail: anders.anst@sten-vag.se

Adress: Rådalsvägen 10, 653 50 Karlstad

www.sten-vag.se