TopoDirekt, CSM Enterprise och GeoDirekt blev vinnare vid Södertörnskommunernas upphandling

Södertörnskommunerna önskade en mer rationell och effektiv systemmiljö för produktion och ajourhållning av geodata och beslutade därför att genomföra en upphandling av ett nytt kartproduktionssystem och webbkarta. Under april månad 2021 blev det klart att de vinnande systemen blev TopoDirekt, CSM Enterprise och GeoDirekt.

  • Som ordförande är mitt huvudfokus att skapa nöjda användare ute i våra åtta kommuner. Den samlade kompetensen hos oss är otroligt bred och för att nå framtida mål behöver vi en leverantör som driver utvecklingen och levererar fungerande, snabba och användarvänliga system. Eftersom det händer väldigt mycket inom geodataområdet nu är vår förhoppning att Sokigo, som har många kommuner som kunder, har förståelse för våra behov och anpassar sina system till de lagkrav som vi måste förhålla oss till, säger Jonas Ölund, ordförande för Södertörns geodatasamverkan.

 

  • Det här är en strategiskt viktig kund för oss, med höga krav och en spännande målbild. Som dessutom innefattar att hela driften av systemen görs från oss som leverantör. Vi är otroligt tacksamma för förtroendet från Södertörnskommunerna och ska se till att det här blir en marknadsledande leverans. Förutom den gemensamma TopoDirekt-leveransen med Adtollo levererar vi även Sokigos system CSM Enterprise och GeoDirekt, säger Anders Sundin, vd på Sokigo.

 

  • Att valet föll på Adtollos och Sokigos produkt TopoDirekt känns riktigt kul och jag vill passa på att hälsa Södertörnskommunerna välkomna till TopoDirekt-familjen. De senaste åren har vi alla jobbat hårt med att uppfylla våra kommuners krav och önskemål, för att fortsätta skapa marknadens bästa MBK-lösning, säger Joakim Svantesson, affärsområdeschef Mät & Kart på Adtollo.

Södertörnskommunernas samarbete

Södertörnskommunerna har sedan 2005 samverkat i olika former, bland annat kring en drift och förvaltning av en systemmiljö som hanterar geodata, både grundläggande och mer verksamhetsspecifik information med tillhörande system och funktioner.

Under 2018 och 2019 har det visat sig att det finns ett klart behov av att modernisera delar av den befintliga kart‐ och GIS‐miljön inom Södertörns Geodata.

Syftet med upphandlingen var att Södertörnskommunerna önskade en mer rationell och effektiv systemmiljö för produktion och ajourhållning av geodata samt att kunna öka användningen av geodata internt och externt i kommunerna.

 

Om systemen

TopoDirekt är ett komplett MBK-system utvecklat av Adtollo och Sokigo, med stöd för Nationella specifikationer samt funktioner för BAL och Registerkarte-GML.

CSM Enterprise är en webbaserad GIS-lösning för både geodata och verksamhetsdata.

GeoDirekt är en geodataportal som har stöd för hantering av öppen data, integration och levereras med en komplett GIS-plattform.

 

Kontaktuppgifter till pressansvariga:

Sebastian Lewenhaupt
Försäljnings- och Marknadschef, Sokigo
Tel: 072-733 28 25
E-post: Sebastian.Lewenhaupt@Sokigo.com

 

Adtollo

Anja Jonasson
Marknadschef, Adtollo
Tel: 070-911 15 09
E-post: Anja.Jonasson@Adtollo.se

 

Södertörnskommunerna

Jonas Ölund
Enhetschef Geografisk Information och Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun
Tel: 08-523 064 37
E-post: jonas.olund@sodertalje.se