Tillsammans ska de bli störst på drönarflygningar

Mätföretaget Exact har ingått samarbete med bygg-tech-bolaget SkyMap, med det gemensamma målet att ytterligare digitalisera Sveriges byggbransch.

Läs mer här