Ny regionchef för SCIOR Geomanagements verksamhet – region norr

Robert Westberg tillträder den 1 oktober tjänsten som ny regionchef för SCIOR Geomanagement – region norr.

Robert kommer att ansvara för ledning av regionens övergripande verksamhet med fokus på att ytterligare stärka SCIOR Geomanagements erbjudande inom mätningsteknik.

 – ”I region norr har SCIOR Geomanagement haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Mitt mål är att fortsatt utveckla vår verksamhet i regionen, både affärs- och medarbetarmässigt. Jag ser verkligen fram mot att vara en del av SCIORs fortsatta resa”, säger Robert Westberg.

Robert har mångårig erfarenhet inom mätteknik och har arbetat i företaget över 15 år. Han kommer närmast från tjänsten som biträdande regionchef och efterträder Lena Arvidsson, som nu övergår till tjänsten som konsult med fokus på Norrbotniabanan.

För ytterligare information kontakta:

Robert Westberg – regionchef norr

robert.westberg@scior.se

Tel 010-447 48 15

Mob 070-363 89 90

 

Krister Arnaryd – VD SCIOR Geomanagement

krister.arnaryd@scior.se

Mob 0768-81 09 25

 

www.scior.se