NVBS förvärvar Alex Mät & Utsättning AB (under namnändring till Svenska Mätteknikgruppen AB)

NVBS är ett snabbt växande bolag under stark utveckling. Det senaste året har det varit ett särskilt fokus på att förbereda NVBS för en fortsatt tillväxtresa. Verksamheten har utvecklats och stärkts organisatoriskt vilket har skapat goda förutsättningar för NVBS att nu också, i tillägg till den starka organiska tillväxten, växa genom förvärv.

Läs mer här