Mitta-koncernen etablerar sig ytterligare i Sverige

Mitta Oy

Mitta AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Charta i Umeå AB. Charta
bedriver kart- och mätteknik med databearbetning. Omsättningen uppgår till ca 3,5 miljoner
kronor och bolaget sysselsätter 5 experter. Efter förvärvet kommer ägarna Jan Eriksson och Pär
Eriksson att ingå i Mittas verksamhet och blir också delägare i Mitta. Mitta ägs av personalen
i Mitta-koncernen och det finska kapitalinvesteringsbolaget Helmet Capital.

Mittas affärsverksamhet i Sverige har fortsatt att växa kraftigt under år 2019 och Mitta har
förutom förvärv även etablerat nya kontor i Sundsvall och Kristianstad. Vidare under året ska
även nya kontor öppnas i Uppsala och Karlstad, rekryteringar till dessa kontor sker löpande
under hösten. Nyrekrytering sker löpande till befintliga kontor runt om i hela Sverige. Idag
finns ca 130 medarbetare i Sverige men målsättningen är att vara 150 medarbetare vid slutet
av år 2019.

Mitta-koncernen är nordens ledande konsultföretag inom mätning som fortsätter att växa
kraftigt och omsättningen var över 370 miljoner kronor (35 miljoner euro) år 2018.
”Förvärvet av Charta ökar Mittas resurser i Västerbotten och vi ser bra möjligheter att bli större
i regionen och också att samarbeta med våra finska kollegor i Vasa”; säger Tomas Knutsson,
vd, Mitta AB.
”Jag ser fram emot att kunna erbjuda fler tjänster till våra kunder och vidareutveckla
verksamheten. Här är många spännande projekt på gång just nu där det behövs större resurser
än vad vi ensamt kunde ha erbjudit”; säger Jan Eriksson, vd, Charta i Umeå AB.

Ytterligare information
Mitta AB, vd, Tomas Knutsson, tel. +46 70 623 70 79
Charta i Umeå AB, vd, Jan Eriksson, tel. +46 70 316 93 44