Du visar för närvarande Mitta AB köper MRM Konsult AB

Mitta AB köper MRM Konsult AB

Mitta AB har tecknat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Mark Radon Miljö MRM Konsult AB. MRM bedriver konsultverksamhet inom mark och miljö, utför analyser av väg-, järnvägs- och ballastmaterial och utför geotekniska laboratorieanalyser. MRMs omsättning uppgår till ca 26 miljoner kronor och sysselsätter 20 experter. Som en del av arrangemanget kommer MRMs ägare Håkan Rosén, Johan Renström och Nils Sundström att bli nyckelpersoner för Mittas verksamhet och blir också delägare i Mitta AB, som ägs av personalen i Mitta-koncernen och det finska kapitalinvesteringsbolaget Helmet Capital.

Mittas affärsverksamhet i Sverige har fortsatt att växa kraftigt under år 2018 och omsättningen förväntas stiga till 100 miljoner kronor under år 2018. Mitta-koncernen är nordens ledande konsultföretag inom mätning som fortsätter att växa kraftigt och omsättningen förväntas stiga till över 35 miljoner euro år 2018.

Förvärvet av MRM ökar Mittas resurser särskilt i norra Sverige samt breddar serviceutbudet framför allt inom geoteknik och labbtjänster.

”MRM är perfekt komplement till Mitta, eftersom vi har haft viljan att växa norrut. Samtidigt får vi mera kunskap i tjänster vars efterfrågan är kraftigt ökande”; säger Tomas Knutsson, vd, Mitta AB.

”Vi har jobbat tillsammans med Mitta på olika projekt och lärt känna varandra. Vid vårt sammarbete fick vi känslan att det finns otroligt fina möjligheter att utveckla verksamheten tillsammans”; säger Håkan Rosén, vd, Mark Radon Miljö MRM Konsult AB.