Hovås Mätkonsult AB expanderar

Hovås Mätkonsult AB expanderar och tar nu steget in i Mälardalen! Hovås Mätkonsult har sedan tidigare kunder i regionen, men de stärker nu upp sin närvaro med ett nytt kontor i Köping. Mälardalen är en region som ger goda förutsättningar för ett företag som HMK att växa i. Från att förut främst varit fokuserad på Västsverige blir vi Hovås Mätkonsult ett mer rikstäckande företag och kan göra fler uppdrag än tidigare. Därmed kan de på allvar ta upp konkurrensen med större organisationer, lämna bättre anbud till kommuner och bolag, och hjälpa enskilda kunder med snabb service.