Mitta söker mätchef till Östergötland

Som mätchef i Östergötland kommer du även fungera som teamledare och bland annat ansvara för den operativa samordningen av lokal verksamhet inom teknikslaget, samordna och prioritera i aktuella uppdrag, resursplanera, hålla kontakt med beställare/kunder samt planera och utföra uppdrag kopplade till projekt.

Läs mer här