Mättekniker till HL Markservice

Mättekniker till HL Markservice

H L Markservice har 30 års erfarenhet av att utföra anläggningsarbeten inom bygg, industri och väg. Verksamheten är specialiserad mot finplanering, grundläggning och VA arbeten i marken på större nybyggnationer av främst bostadsrätter men också en del rena VA-arbeten. Våra kunder består av de stora byggföretagen som är verksamma i Stockholmsområdet, till vilka vi har goda relationer.

Just nu söker vi mättekniker som vill bli en del av vårt team och ha en central roll det dagliga arbetet i de projekt vi arbetar i.

Som mättekniker kommer du ha en självständig roll där nyckeln till framgång är frihet under ansvar. Vi värdesätter kvalité i vårt arbete, därför genomgår våra nyanställda en gedigen introduktion för att försäkra att arbetsinsatsen är enligt vår standard. Det är viktigt att alla våra anställda trivs med varandra och mår bra, vi arbetar aktivt med detta och det är därför många väljer att stanna länge hos oss.

Som Mättekniker kommer du:

Vara högst delaktig uppstart av projekt och sedan löpande arbete under projektets gång, du kommer arbeta i ett flertal projekt samtidigt
Inmätning & Utsättning
Upprätthålla dokumentation t.ex. relationsunderlag till projekten du är involverad i
Planera & prioritera ditt eget arbete
Ta fram data till våra maskinister som kör med maskinstyrning
Du arbetar i tätt samarbete med platschefen i projektet och kommer kunna ta stöd av mätchefen i tekniska frågor. Du ansvarar för att ha mätrelaterat underlag redo för att maskinisterna, anläggarna & platschefen ska kunna genomföra sitt arbete så smidigt som möjligt.

Läs mer här