Mätchef till Infrakraft i Göteborg!

Som Mätchef hos oss kommer du leda mätningsarbetet på tilldelade mark- och anläggningsprojekt runt om i Sverige – placeringsort i Göteborg. Då våra projekt är på olika platser runt om i Sverige är det viktigt att du har möjlighet att resa i tjänsten.

Du blir involverad i alla skeden i dina projekt, från kalkyl till överlämning och fördelar tiden mellan kontoret och ute på arbetsplatserna. Du är även ett stöd i regleringsfrågor och tar beslut om mätmetoder.

I rollen ingår också att medverka vid bygg- och produktionsmöten, ha kontakt med kund och delta under projektavslut och överlämning. Med andra ord en bred och varierande roll med stor påverkan av projektet från idé till färdig produkt.

Läs mer här